NĚCO O NÁS

Možná už jste si všimli, že se u nás v posledních letech při akcích školy a různých příležitostech, nejen v naší škole,  objevují  děti v hanáckých krojích. Jsou to členové  našeho dětského hanáckého tanečního souboru „ Trávníček “, který na naší škole pracuje od roku 2005. Cílem našeho souboru je připomenout, interpretovat  a přispět svou měrou k zachování  kulturních  tradic našeho města a regionu Haná. Vždyť nemálo z nás o folklórních tradicích  našeho regionu téměř nic nevědělo.

HISTORIE SOUBORU

Impulzem pro vznik souboru v roce 2005 byla společná účast dětí z naší školy v projektu Sokrates – Comenius. Snažili jsme se tehdy  našim přátelům z partnerských škol v Dánsku a Anglii předat, co možná nejobsáhlejší informace o regionu Haná . Napadlo nás , že by bylo také určitě velmi pěkné něco hezkého zatančit a  zazpívat , protože jsme na Hané a když už, tak jedině v lidovém kroji. To jsme ovšem ještě netušili, jaký problém je sehnat větší počet hanáckých krojů k zapůjčení. V této fázi nám byl velmi nápomocen DDM Atlas Přerov, který nám první kroje zapůjčil. 
Už tenkrát nás  napadlo, že se tanec a hudba dětem líbí a  protože jsme v těchto aktivitách chtěli pokračovat i dále,  začali jsme si proto pořizovat postupně kroje vlastní. Nejdříve chlapecké a později  i dívčí. Na tomto místě je třeba vyzvednout především neutuchající elán p. učitelky Věry Jahodové, která kroje tak, jak je vidíte v dnešní podobě ušila. Dnes již máme kompletní  ucelený  vlastní soubor dětských hanáckých  krojů dívčích,chlapeckých i dospělých.

ČLENOVÉ SOUBORU

Současní členové jsou děti z 1 - 5. tříd, a to jak chlapci i dívky.

Mladší děti tvoří přípravnou část - jde obvykle o děti z 1. tříd, které se teprve seznamují s taneční chůzí, během apod. Učí se za pomocí her, říkadel, rytmických cvičení a pěveckých cvičení rozvíjet své tonální cítění a pěvecké i taneční dovednosti. Dle individuálních schopností se děti v průběhu 1. a 2. třídy postupně začleňují do starší skupiny a připravují se na vystoupení na veřejnosti.
Starší děti z 2.-5. tříd tvoří druhou část souboru, která je již pohybově i tanečně vyspělejší. Děti už zpravidla zvládly základní taneční krok a správné držení těla, dovedou reagovat pružněji při změnách taktu, rytmu, tempa a melodie. Tato část souboru vystupuje častěji na veřejnosti a účastní se soutěží a oblastních přehlídek dětských souborů.

V letošním školním roce se děti ke společným schůzkám scházejí :

Středa: 13,00 - 14,30 hod.

 

Vedoucí souboru a choreografie vystoupení : 

Mgr. Dagmar Bouchalová

 

Muzika souboru:

Mgr. Iva Parolková, Mgr. Ilona Machalová, Mgr. Hana Blaťáková, Ing. Josef Parolek, Bc. Ondřej Sekera

STARŠÍ WEB SOUBORU najdete na této adrese https://www.zstravnik.cz/travnicek/